Mobilni Marketing i SEO

Mobilni internet

Ekspanzija mobilnog interneta je posledica razvoja tehnologije mobilnih komunikacija. Celokupan internet se polako ali sigurno prebacuje na mobilni.
Čak i kod nas u Srbiji mogućnost korišćenja interneta putem mobilnih telefona postaje dostupna sve većem broju korisnika i sve povoljnija s obzirom na cenu. Eksperti tvrde da će kroz dve-tri godine broj pregleda internet strana putem mobilnih uređaja nadmašiti broj pregleda strana preko lap-top i desktop računara. Dobar primer za to je Facebook kome na stotine miliona korisnika pristupaju preko mobilnog telefona.
Danas korisnici sve češće koriste mobilni internet za pristup web stranicama, a kao najbitniji razlozi za to nameću se: vreme kao sve kritičniji resurs i svakako dostupniji komfor. Računari su postali ograničavajući u pogledu mesta korišćenja, a mobilni telefoni su danas upotrebljivi na svakom mestu i uopšte u svakoj situaciji.
Poznati stručnjaci tvrde da su mobilni telefoni sedmi masovni medij. Trenutno je u svetu oko 5 milijardi korisnika mobilnih telefona i oko 2 milijarde korisnika interneta. Većina internet servisa danas je dostupna na mobilnom telefonu.

Mobilni marketing

Tehnološki razvoj je uslovio potrebu integracije web i mobilnih medija, tako da se sprovođenje digitalnih marketing kampanja ne može zamisliti bez integracije mobilnih medija sa web marketing strategijom.
Mobilni marketing je pogodan za one koji traže najkraći i krajnje direktni marketing koji omogućava korisniku da dobije pravu informaciju, u pravo vreme i na pravom mestu. To je vrsta veoma moćnog i efikasnog marketinga koji je danas postao nezaobilazan, masovno prisutan i u trendu uvećavanja.
Mobilni marketing omogućava znatne uštede na troškovima oglašavanja te u velikoj meri snižava cene proizvoda i usluga što je svakako dovoljan motiv za privredne organizacije. Ne samo da je neuporedivo jeftiniji od tradicionalnog marketinga, on ima veliki odziv: komunikacija je dvosmerna i svako će pročitati vašu poruku. Ovaj medij je dinamičan i omogućava brz početak razvoja kampanje. Omogućava izgradnju optimalne baze korisnika za dalje poslovanje sa mogućnošću integracije sa ostalim marketinškim strategijama.

Najvažnije vrste mobilnog marketinga su:

  1. SMS i MMS marketing
  2. mobilni WEB
  3. mobilne aplikacije
  4. mobilni video i mobilni TV

Mobilni mediji pokazuju visok stepen efikasnosti na polju brendiranja i uvećanja prodaje. Prema najnovijim prognozama u narednih nekoliko godina stepen efikasnosti mobilnih medija će daleko prevazići interaktivne i tradicionalne display reklame.
Mobilni marketing obezbeđuje dugoročan dijalog sa potencijalnim klijentima i nijedan digitalni medij nije uspeo da dosegne toliku angažovanost kod individualnih klijenata.
SMS poruka je najčešće korištena aplikacija na planeti i upotreba ovog servisa karakteriše neprekidan rast. Na svaki četvrti prodati mobilni telefon proda se jedan PC računar. Mobilni telefon je postao najpersonalniji uređaj, to više nije personalni računar. On nagoveštava početak novog doba – doba internet marketinga. Personalizacija, pristupačnost i mobilnost su bitne prednosti u odnosu na tradicionalni marketing.
Činjenica je da većina ljudi nosi telefon a sobom ma gde da ide i zato ne postoji bolji način za dolaženje do kupca nego putem njegovog mobilnog telefona, a da ne govorimo o činjenici da većina ljudi primljenu poruku pročita odmah.
Mobilni marketing daje najbolje rezultate kada je integrisan sa ostalim marketinškim materijalima kao što su webstranice, e-mail, plakati i TV advertajzing.
Optimizacija sajta za mobilne telefone – mobilni websajt

Mobilni websajtovi se učitavaju istom brzinom kao i mobilne stranice Google-a, Facebook-a ili YouTube-a.Oni omogućavaju da vas vaši klijenti uvek nose sa sobom, u džepu bukvalno, i s obzirom na to mobilni websajt svakako može unaprediti vaše poslovanje.
Zato mobilna verzija websajta treba da sadrži najpotrebnije informacije prilagođene korisniku u pokretu, navigacija treba da bude brza i laka, a sadržaj pojednostavljen i pregledan. Bitno je obezbediti sadržaje i fontove koji se mogu brzo skenirati. Slike treba svesti na najmanju rezoluciju da bi se smanjilo vreme učitavanja. Dakle treba izbegavati kompleksnu navigaciju i težiti jednostavnom dizajnu. Oslobodite dizajn onih aplikacija od kojih vaši klijenti nemaju koristi. Ali uskladite elemente brendiranja na originalnom i mobilnom sajtu da ne biste zbunjivali svoje verne korisnike.
Nikako ne koristite Flash, Ajax, Frames, i ne zaboravite da sajt prijavite mobilnim pretraživačima kao što su: Google XHTML Mobile Search, Yahoo Mobile, 4INFO Mobile Search, Taptu, Bing Mobile.


Mobilni websajt i mobilna aplikacija

Da li se odlučiti za mobilnu verziju sajta ili mobilnu aplikaciju? Ako pođemo od toga da danas veliki broj kompanija i organizacija već poseduje korporativne sajtove, one će sigurno vremenom imati potrebu da urade i mobilne verzije svojih sajtova. Dakle, u svakom slučaju mobilni sajtovi su nezaobilazna stavka. Svakako je bitna cena izrade koja je obično za aplikacije nekoliko puta veća od cene izrade mobilnog sajta. Dalje, korišćenje mobilnog sajta je besplatno, dok kod aplikacije to nije uvek slučaj. Ponekad je potrebno platiti za update kao i za download same aplikacije. Mobilna aplikacija je u prednosti kada govorimo o brzini navigacije. Jednom kad downloadujemo aplikaciju sve njene informacije ostaju smeštene u lokalnoj memoriji mobilnog telefona, pa je brzina pristupa veća nego kod samog mobilnog sajta gde se uvek iznova pristupa svakoj web stranici. Mogućnost zarade putem mobilnih aplikacija (prodajom aplikacije ili reklamiranjem preko nje) je za sada veća.

Možemo zaključiti i da mobilne aplikacije i mobilni sajtovi imaju svoje prednosti i mane, a najbolji efekat se postiže balansiranom upotrebom obe vrste marketinga. Preporučljivo je najpre uraditi mobilnu verziju sajta, a potom i jednu ili više mobilnih aplikacija.

 Apartmani u centru Beograda izdavanje na kratak rok

Nekretnine u celoj Srbiji, Beograd, Nis, Kragujevac

Web dizajn za mobilne telefone, mobilni SEO, web marketing, mobilni telefoni, firme koje rade SEO, optimizaciju sajta, Beograd

This entry was posted in Mobilni Marketing, Optimizacija sajta, optimizacija za mobilne uredjaje, Search Engine Optimization, SEO 2012, SEO Beograd, SEO Srbija, SEO za mobilni, Web dizajn za mobilne telefone, YouTube SEO and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>